Kłodzka Góra – najwyższy szczyt Gór Bardzkich

Kłodzka Góra

765 m n.p.m.

16.758289

50.454278

3 listopada 2006 r.

Jakub Milczarek

Tym razem zdobyłem siedząc w kieszeni Gosi najwyższy szczyt Gór Bardzkich, czyli Kłodzką Górę. Chwilę nam zajęło poszukiwanie tego właściwego punktu, ale się udało! To był nasz 9. szczyt należący do Korony Gór Polski, który zdobyliśmy podczas jednej jesiennej wyprawy…