Trójstyk Litwa-Polska-Rosja

Trójstyk Litwa - Polska - Rosja

22.792049

54.363342

24 lipca 2013 r.

Jakub Milczarek

Polska ma aż sześć trójstyków (miejsc, w których spotykają się trzy różne kraje), a ja postanowiłem w najbliższym czasie odwiedzić je wszystkie!

Jako pierwszy prezentuję Wam trójstyk Litwa – Polska – Rosja, który znajduje się obok drogi wojewódzkiej 651, w okolicach wsi Żerdziny.

Na zdjęciu widać mnie opartego o słupek po stronie polskiej. Strona litewska jest oczywiście po prawej, a strona rosyjska po lewej… Dodatkowo po stronie rosyjskiej widać zielony płot z furtką (!) i kamerę, która cały czas nas obserwowała!

Ciekawostką jest to, że nie można tego trójstykowego słupka obejść dookoła, ponieważ wtedy przekroczylibyśmy granicę polsko – rosyjską i/lub litewsko – rosyjską, a przecież przekraczanie granicy państwa poza wyznaczonymi do tego miejscami jest nielegalne. Oczywiście byli tacy, co ryzykowali :P