Tag: bunkier

Bunkier kolejowy w Jeleniu jest, ale pociągu brak!

07 lutego 2014

Bunkier kolejowy, Jeleń

Jakub Milczarek

Bunkier w Jeleniu i Ryjek

Schron linii Mołotowa pod Krągłym Gorajem

09 lutego 2014

Roztocze

Jakub Milczarek

Ryjek w schronie linii Mołotowa

W schronie przeznaczonym dla dowódcy odcinka (linia Mołotowa)

09 lutego 2014

Roztocze

Jakub Milczarek

Ryjek w schronie linii Mołotowa - schron dla dowódcy