Tag: Nowy Rok

Nowy Rok w Kiszyniowie (Chișinău)

31 grudnia 2008

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt, Kiszyniów, Mołdawia

Jakub Milczarek

Nowy Rok w Kiszyniowie

Czy szampan może być większy niż ja? Tak, ale w Mołdawii…

31 grudnia 2008

Chișinău, Mołdawia

Jakub Milczarek

Ryjek w Moldawii