Tag: ptak

Inchcolm i spotkanie na dachu

05 sierpnia 2010

Innis Choluim (Inchcolm), Szkocja, UK

Jakub Milczarek

Ryjek i ptaszek na Inchcolm